>>>
Home / พาร์ทไทม์ภาคใต้ / พนักงานรายวัน (แผนกปั้ม)
noimg
noimg

พนักงานรายวัน (แผนกปั้ม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เพศ ชาย-หญิง
อายุตั้งแต่ 20-35 ปี
สามารถยกของหนักได้
มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และ สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันอย่างดี
มีไหวพริบ และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ

ประกันสังคม
ยูนิฟอร์ม
ล่วงเวลา
รถรับส่งพนักงาน
ที่พัก (ตามเงื่อนไข)
โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์ของบริษัท)
วันหยุดประจำปี , ลาพักร้อนตามอายุงาน
เอกสารประกอบการสมัครงาน

สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 รูป
เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
**สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. หรือ Ruthairat-0-@hotmail.com **