>>>
Home / พาร์ทไทม์ภาคกลาง / พนักงาน(Part-Time) ประจำร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก

พนักงาน(Part-Time) ประจำร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก

บริษัท: บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งที่ตั้ง: จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดงาน
จำนวน หลายอัตรา

ลักษณะการทำงาน
หน้าที่และรายละเอียดของงาน

• ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร
• ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านตามมาตรฐานของยูนิโคล่
• เติม และจัดเรียงสินค้า
• อำนวยความสะดวกในห้องลองสินค้า
• แคชเชียร์
• บริการตัดและเย็บขากางเกง

หมวดงาน
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
3. กระฉับกระเฉง รักการบริการ มีทักษะการสื่อสารดี
4. ไม่เป็นพนักงาน หรือ ประกอบกิจการของธุรกิจอื่น
5. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 4-5 วันต่อสัปดาห์
6. รักการทำงานเป็นทีม
7. สามารถทำงานเป็นกะตามความต้องการของร้าน รวมถึงตอนเย็น และวันเสาร์-อาทิตย์