>>>
Home / พาร์ทไทม์ภาคตะวันตก / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ด่วน!
noimg
noimg

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ด่วน!

บริษัท ณสัทธา จำกัด
ตำแหน่งที่ตั้ง: จังหวัดราชบุรี
เงินเดือน: 20000 บาท
รายละเอียดงาน
การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี ระบบบัญชีซื้อ และรายการค่าใช้จ่าย, ระบบบัญชีขาย ลูกหนี้การค้า รายรับอื่น ๆ และบริหารจัดการ ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า ( Costing )
การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีสินค้า (INVENTORY) และระบบบัญชีทรัพย์สิน และการปิดบัญชี
การวางแผนภาษีอากรและการควบคุมบริหารจัดการการยื่นแบบและชำระเงินภาษี
การวางแผนและควบคุมการบริหารจัดการ ระบบการรับเงิน และการเก็บเงินจากลูกค้า

สวัสดิการ :
ชุดฟอร์ม / ประกันสังคม / โบนัสประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหรือสายงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
4. มีทักษะในการบริหารจัดการ บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ
5. มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
6. มีความสามารถในการติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

วิธีการรับสมัครงาน : สมัครด้วยตัวเอง