>>>
Home / พาร์ทไทม์ภาคกลาง / หัวหน้าส่วนงานผลิต (รายวัน) รับสมัครด่วน

หัวหน้าส่วนงานผลิต (รายวัน) รับสมัครด่วน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน,บ้านแพ้ว,เมืองสมุทรสาคร)
สาขาอาชีพหลัก : การผลิต/QA-QC สาขาอาชีพรอง : ผลิตทั่วไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
ระดับตำแหน่งงาน : หัวหน้างาน
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันทำงาน : จันทร์-เสาร์
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุม ดูแล และติดตามกิจกรรมการผลิตสินค้าประจำวัน และประจำสัปดาห์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
ดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง
ให้คำแนะนำ สอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานลุล่วง
ดูแลจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตให้พร้อมอยู่เสมอ
จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ
ทำงานตามลำดับขั้นตอนได้อย่างเข้าใจ
มีพื้นฐานการคำนวณตัวเลขด้านผลผลิตได้พอสมควร
มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สามารถทำงานร่วมกับพนักงานต่างด้าวได้
หากมีความรู้พื้นฐาน ด้านโรงงานอาหาร เช่น 5ส, GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
ค่าทำงานล่วงเวลา
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
โบนัสประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : พรทิพา พิษณุอาทร
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0817114422
อีเมล : tookta66.pp@gmail.com

ข้อมูลการติดต่อบริษัท
333 หมู่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 ประเทศไทย