>>>
Home / พาร์ทไทม์ภาคเหนือ / พนักงานบริการหน้าร้าน

พนักงานบริการหน้าร้าน

หน้าที่
1.จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า
2. ให้บริการจัดเสิร์ฟอาหารกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
3. ตรวจเช็ค และทำความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน SOO ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
5. ดูแลการแต่งกายของตัวเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ :
อายุ 18 ปี ขึ้นไป ( ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา)
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)

สวัสดิการ:
พนักงานประจำ 9,000-12,500บาท/เดือน
พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง )
วันหยุดนักขัตฤกษ์ Part Time 86-110 บาท/ชั่วโมง OT.172-220 บาท/ชั่วโมง
ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และ ประกันสังคม
ค่ากะปิดร้าน
ส่วนลดพนักงานในการซื้อสินค้า

ข้อมูลติดต่อ
88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

02 – 365 – 6999
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
Copyright 2023 Minor Food