>>>
Home / พาร์ทไทม์ภาคกลาง / เภสัชกร Part Time
noimg
noimg

เภสัชกร Part Time

บริษัท: โรงพยาบาล ธนบุรี-อู่ทอง
ตำแหน่งที่ตั้ง: จังหวัดสุพรรณบุรี
เงินเดือน: 130 บาท

รายละเอียดงาน
ให้บริการจ่ายยา บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ควบคุมการสำรวจยาและเวชภัณฑ์ใกล้หมดอายุ รายงานแพทย์ และการประสานงานกับบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติให้ถูกตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ :
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. 1. หญิง หรือ ชาย
2. 2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
4. 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
5. 5. มีเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิธีการรับสมัครงาน :
มาเขียนใบสมัครงานด้วยตนเอง หรือ
สมัครงานโดยการส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์
มาที่แผนกบุคคลฯ 2000/22 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรสมัคร ต่อ 114 แฟกซ์