>>>
Home / จังหวัด : ตราด

จังหวัด : ตราด

part time นับสต็อกสินค้าห้างสรรพสินค้าแม็คโครสาขาเกาะช้าง(400บาท/วัน)

noimg

จำนวน 20 อัตรา ระดับเงินเดือน 400/วัน ลักษณะการทำงาน -นับสต็อกสินค้า -แยกประเภทส …

ข้อมูลเพิ่มเติม

part time นับสต็อกสินค้าห้างสรรพสินค้าแม็คโครสาขาเกาะช้าง(400บาท/วัน)

noimg

จำนวน 20 อัตรา ระดับเงินเดือน 400/วัน ลักษณะการทำงาน -นับสต็อกสินค้า -แยกประเภทส …

ข้อมูลเพิ่มเติม

part time นับสต็อกสินค้าห้างสรรพสินค้าแม็คโครสาขาเกาะช้าง(400บาท/วัน)

noimg

ระดับเงินเดือน 400/วัน ลักษณะการทำงาน -นับสต็อกสินค้า -แยกประเภทสินค้าเพื่อทำการ …

ข้อมูลเพิ่มเติม